3 maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad Impuls. Gemaakt voor en door nierpatiënten. De redactie bestaat uit vrijwilligers die zelf nierpatiënt, nierdonor, partner van een nierpatiënt of vader of moeder van een kind met een nierziekte zijn.

U ontvangt het blad automatisch van ons thuis als u lid bent van de vereniging.


Een editie gemist?
Blader hier door onze laatste versies van Impuls


Impuls 2022-2 ||
In dit nummer lees je onder andere over:

  • Opening dialyse centrum
  • Meer over fosfaat en voedingstoestand
  • Hoe te rouwen bij nierfalen


Impuls 2022-1 ||
In dit nummer lees je onder andere over:

  • Jaarverslag 2021
  • Contributie
  • Vakantiedialyse, hoe gaat het in zijn werk?


Impuls 2021-3 || In dit nummer lees je onder andere over:

  • Wat komt er kijken bij een orgaandonatie
  • Kerstverhaal
  • Nieuwbouw van het dialyse centrum