Onze vereniging

Herkenning en begrip steunt patiënten.

Naast de uitstekende medische zorg die wordt verleend door een team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en andere deskundigen, blijkt dat nierpatiënten er behoefte aan hebben om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen.

Het zogeheten lotgenoten-contact brengt mensen bij elkaar, die onderling ervaringen uitwisselen en delen. Herkenning en begrip steunen patiënten bij het omgaan met problemen en onzekerheden.

Van en voor mensen met chronische nierschade.

Organisatie Nierpatiëntenvereniging St. Maarten behartigt de belangen van haar leden door activiteiten te ontplooien, die gericht zijn op versterking van het lotgenotencontact en informatie-voorziening. Hiervoor heeft de vereniging een aantal werkgroepen in het leven geroepen om deze activiteiten uit te kunnen voeren.

Zo organiseren de werkgroepen o.a.:
• Voorlichtingsbijeenkomsten met actuele onderwerpen;
• Bijeenkomsten gericht op gezellig samen iets ondernemen;
• Informatieverstrekking via onder andere het verenigingsblad Impuls en de website.

Waarom een vereniging?

Naast de uitstekende medische zorg die wordt verleend door een team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en andere deskundigen, blijkt dat nierpatiënten er behoefte aan hebben om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen. Het zogeheten lotgenoten-contact brengt mensen bij elkaar, die onderling ervaringen uitwisselen en delen. Herkenning en begrip steunen patiënten bij het omgaan met problemen en onzekerheden.


De historie

Opgericht en nog steeds actief in Venlo en omstreken.

In november 1981 werd de Nierpatiëntenvereniging St. Maarten Venlo opgericht. De vereniging telt momenteel circa 240 leden en opereert zelfstandig. De nierpatiëntenvereniging is een vereniging van en voor patiënten met een gestoorde nierfunctie en voor hen, die een nier-transplantatie hebben ondergaan.

De Nierpatiëntenvereniging St. Maarten is een regionale vereniging, waarvan patiënten lid zijn die onder behandeling staan bij het dialysecentrum VieCuri Medisch Centrum te Venlo en Venray. Partners en ouders van deze nierpatiënten kunnen ook lid wordenvan de vereniging.


Ga snel naar: