Privacyverklaring

van de Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten

Op deze website kan worden gevraagd om uw (persoons)- gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en telefoon.
Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden:

  • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals op de website vermeld.
  • Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail te benaderen.
  • Daarnaast kunnen wij uw naam en adresgegevens (indien vermeld) gebruiken om u per post informatie over NPV Sint Maarten te zenden
  • Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

NPV Sint Maarten respecteert de privacy van elke gebruiker en zal de persoonlijke informatie die een gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

NPV Sint Maarten zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Informatie over uw computer, zoals het IP-adres dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

De website bevat hyperlinks naar andere sites die betrekking hebben op deze website. Dit betekent niet automatisch dat NPV Sint Maarten verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

NPV Sint Maarten draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U hebt het recht NPV Sint Maarten te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. NPV Sint Maarten zal op dit verzoek binnen vier weken (schriftelijk) reageren. Vervolgens kunt u NPV Sint Maarten verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.


Ga snel naar: