Organisatie structuur

Onze organisatie is in een bestuur en diverse werkgroepen onderverdeeld.

Het bestuur

Het bestuur is belast met vaststellen van het beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder stuurt zij de diverse werkgroepen aan. Tijdens de algemene ledenvergadering leidt zij aan de hand van de agenda de vergadering en zorgt ervoor dat de pertinente informatie beschikbaar is.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Rene Hazebroek
René Hazebroek

Voorzitter
Getrouwd met Janina, dankzij haar kwam ik in aanraking met de Nierpatiëntenvereniging. Al gauw realiseerde ik me wat nierfalen voor mensen betekent en wat voor grote impact dat op een mensenleven heeft, maar ook op dat van de partner en het gezin. Ik heb dan ook diep respect voor alle mensen die middels welke vorm van dialyseren ook, hiermee worden geconfronteerd en hiermee moeten leven.

Door het plotseling overlijden van de voormalige voorzitter Henk Wijers en daarna voorzitter Rob Mijdema die door ziekte helaas zijn functie als voorzitter moest neerleggen, werd mij de vraag gesteld of ik voorzitter wilde worden. Daar heb ik toen volmondig ja op gezegd. De dialyse en de patiëntenvereniging waren mij niet onbekend.

Wies Bergs-Franssen
Wies Bergs-Franssen

Secretaris
Mijn naam is Wies Bergs-Franssen, wonende in Reuver. Ik ben sinds 2012 lid van Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten in Venlo, nierpatiënt en getransplanteerd in 2008. In 2015 ben ik gestart met een bestuursfunctie als lid van de kwaliteitscommissie. Toen er een vacature ontstond op het secretariaat ben ik overgestapt en tot op heden vervul ik deze functie met veel plezier.

Ruud Bergs
Ruud Bergs

Penningmeester
Mijn naam is Ruud Bergs en ik ben sinds 2008 nierpatiënt. Vanaf die tijd ben ik ook onderdeel van het bestuur van de patiëntenvereniging. Ik ben begonnen als secretaris als opvolger van Jos Nellen en heb na enkele jaren het penningmeesterschap overgenomen van Gert Jacobs. Sinds enkele jaren is daar de ledenadministratie bijgekomen. Dit doe ik met veel plezier. In het dagelijks lezen werk ik op een accountantskantoor en besteed ik mijn vrije tijd onder andere aan reizen, wandelen, schaken en lezen.

Jac Verbeek
Jac Verbeek

Vice-voorzitter

Anneke Huijbers
Anneke Huijbers

Bestuurslid

Marjolein Cox
Marjolein Cox

Bestuurslid

Maarten Hagens
Maarten Hagens

Bestuurslid


Werkgroepen

Werkgroep Activiteiten organiseert activiteiten, thema avonden en informatie-bijeenkomsten, die voorzien in de behoeften van de leden.
activiteiten@npvsintmaarten.nl


Werkgroep Impuls draagt zorg voor het 3 maal per jaar uitbrengen van het verenigingsblad Impuls. Verder beheert de werkgroep ook de website van de vereniging.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
M. Verbeek, voorzitter
M. Cox
J. Dennemans-Kerkhoff
E. Wijers

Redactieadres:
Redactie Impuls
p/a Constantijnstraat 4
5864BJ Meerlo
0478-691207
redactie@npvsintmaarten.nl