WELKOM

Onze vereniging behartigt de belangen van (pre)dialysepatiënten, getransplanteerde nierpatiënten en/of hun partners en ouders in
het verzorgingsgebied van het Viecuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg.
Het gaat hierbij om individuele en collectieve belangen, vГіГіr,
tijdens en na de dialyse of transplantatie.

Voorts biedt onze vereniging nierpatiлnten de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten in
de eigen regio.

Daarnaast verstrekt N.P.V. Sint Maarten Venlo informatie
aan nierpatiënten, waarbij een diversiteit aan onderwerpen aan bod komt.